theme logo

VOF Aan het Spaarne

is een samenwerking tussen Slokker Vastgoed en Synchroon.

Slokker Vastgoed

Slokker Vastgoed is een onafhankelijke ontwikkelaar die voor eigen risico maar ook samen met ontwikkelaars, gemeenten en andere marktpartijen duurzame woningbouwprojecten ontwikkelt en realiseert.

Projecten welke volledig voldoen aan de eisen van de eindgebruiker en die in harmonie zijn met de omgeving en de maatschappelijke randvoorwaarden, in uitbreidingsgebieden maar ook bij de binnenstedelijke herstructureringen/ Slokker Vastgoed heeft veel oog voor kwaliteit.

Voor meer informatie zie: www.slokker.com

SYNCHROON

SYNCHROON is een landelijk werkende projectontwikkelaar met al ruim 75 jaar ervaring met het ontwikkelen en realiseren van grote- en kleinschalige projecten. Zij ontwikkelen huizen, winkelcentra en kantoorgebouwen. Ook herontwikkelen we monumentale gebouwen tot nieuwe woon- en werkmilieus.

De wensen en behoeften van mogelijke kopers en van geïnteresseerde groepen vormen al vroeg de basis waarop zij aan de slag gaan. Ze leggen ons oor graag te luister en geven onze ogen de kost in de wereld om ons heen.

Nieuwe woongebieden worden altijd met oog voor de toekomst ontwikkeld. Zodanig dat veranderingen op termijn mogelijk zijn en dat we zorgvuldig met de beschikbare ruimte om gaan. Dat vinden zij duurzaam.

Voor meer informatie zie:  www.synchroon.nl

 

Close search