theme logo

VOF Aan het Spaarne

is een samenwerking tussen Slokker Vastgoed en Synchroon.

Slokker Vastgoed

Slokker Vastgoed is een onafhankelijke ontwikkelaar die voor eigen risico maar ook samen met ontwikkelaars, gemeenten en andere marktpartijen duurzame woningbouwprojecten ontwikkelt en realiseert.

Projecten welke volledig voldoen aan de eisen van de eindgebruiker en die in harmonie zijn met de omgeving en de maatschappelijke randvoorwaarden, in uitbreidingsgebieden maar ook bij de binnenstedelijke herstructureringen/ Slokker Vastgoed heeft veel oog voor kwaliteit.

Voor meer informatie zie: www.slokker.com

Synchroon

Maak het verschil
Wij worden gedreven door het maken van mooie gebouwen in en bij de stad waarbij zingeving, gebruik en schoonheid elkaar tot in detail versterken. Gebouwen die op positieve wijze impact hebben op mens, natuur en maatschappij en écht het verschil maken.
Met onze creativiteit, kennis en kunde creëren wij mooie gebouwen en omgevingen die een blijvende waarde hebben voor de stad. Waarbij zingeving, gebruik en schoonheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

De wensen en behoeften van mogelijke kopers en van geïnteresseerde groepen, vormen al vroeg de basis waarop wij aan de slag gaan. Wij leggen ons oor graag te luister en geven onze ogen goed de kost in de wereld om ons heen.

Om tegemoet te komen aan uw wensen denken we bovendien vooruit. Nieuwe woongebieden worden altijd met oog voor de toekomst ontwikkeld. Zodanig dat veranderingen op termijn mogelijk zijn en dat we zorgvuldig met de beschikbare ruimte om gaan. Dat vinden wij duurzaam.

Voor meer informatie zie:  synchroon.nl

 

Close search