theme logo

Downloads

Verkoopinformatie en downloads

Hieronder diverse documenten behorende bij de verkoop van de 62 koopappartementen in plan Spaarnelicht te Heemstede. Let op: Voor zover de stukken genoemd worden in de ontvangstbevestiging van de koop- dan wel aannemingsovereenkomst vormen zij een onderdeel van de contractsvorming. Overige stukken zijn slechts ter informatie.

VOORINFORMATIE
* Informatiebrochure

TECHNISCHE INFORMATIE / MEER- EN MINDERWERKLIJST
Technische omschrijving Spaarnelicht, versie april 2018
* Infoblad Energieconcept Spaarnelicht
* Optielijst koperskeuze Spaarnelicht, versie april 2018
* Kopersinformatie Spaarnelicht, versie april 2018

KOPERSCONTRACTTEKENINGEN
* VK001 – Situatietekening
* VK099 – Verkooptekening kelderverdieping

* VK203 – Verkooptekening type A1 (bouwnummer 111)
* VK202 – Verkooptekening type A1′ (bouwnummer 101)
* VK204 – Verkooptekening type A2 (bouwnummers 113 en 124)
* VK201 – Verkooptekening type A2′ (bouwnummer 103)
* VK205 – Verkooptekening type A3 (bouwnummers 112 en 123)
* VK200 – Verkooptekening type A3′ (bouwnummer 102)
* VK206 – Verkooptekening type A4 (bouwnummers 121, 131, 141 en 151)
* VK207 – Verkooptekening type A5 (bouwnummer 122)
* VK208 – Verkooptekening type A6 (bouwnummers 132, 142 en 152)
* VK209 – Verkooptekening type A7 (bouwnummers 133, 143, 153, 163, 173, 183 en 193)
* VK210 – Verkooptekening type A8 (bouwnummers 161, 171, 181 en 191)
* VK211 – Verkooptekening type A9 (bouwnummers 162, 172, 182 en 192)

* VK103 – Verkooptekening type B1 (bouwnummers 213, 224 en 234)
* VK102 – Verkooptekening type B1′ (bouwnummer 203)
* VK104 – Verkooptekening type B2 (bouwnummers 212, 223 en 233)
* VK101 – Verkooptekening type B2′ (bouwnummer 202)
* VK105 – Verkooptekening type B3 (bouwnummer 211)
* VK100 – Verkooptekening type B3′ (bouwnummer 201)
* VK106 – Verkooptekening type B4 (bouwnummers 221 en 231)
* VK107 – Verkooptekening type B5 (bouwnummers 222 en 232)
* VK108 – Verkooptekening type B6 (bouwnummers 243, 253, 263, 273 en 283)
* VK109 – Verkooptekening type B7 (bouwnummers 241, 251, 261, 271 en 281)
* VK110 – Verkooptekening type B8 (bouwnummers 242, 252, 262, 272 en 282)
* VK111 – Verkooptekening type B9 (bouwnummer 291)
* VK112 – Verkooptekening type B10 (bouwnummer 292)

* VK212 – Verkooptekening gevelaanzicht gebouw 1 – deel 1
* VK213 – Verkooptekening gevelaanzicht gebouw 1 – deel 2
* VK214 – Verkooptekening gevelaanzicht gebouw 2 – deel 1
* VK215 – Verkooptekening gevelaanzicht gebouw 2 – deel 2

* Set verdiepingsoverzichten + doorsnedes (VK099a t/m VK112) – dd 23-3-2018

JURIDISCHE DOCUMENTEN
* (Concept) koopovereenkomst
* (Concept) aannemingsovereenkomst
* Omgevingsvergunning (status: onherroepelijk)
* Def. akte tot splitsing in appartementsrechten – hoofdsplitsing + splitsingstekeningen + BVI
* Def. akte tot splitsing in appartementsrechten – ondersplitsing Woongebouw 1 + splitsingstekeningen + BVI
* Def. akte tot splitsing in appartementsrechten – ondersplitsing Woongebouw 2 + splitsingstekeningen + BVI
* Def. akte tot splitsing in appartementsrechten – ondersplitsing Stallingsgarage + splitsingstekeningen + BVI
* Def. Splitsingstekeningen (hoofd- en ondersplitsingen)  
* Model splitsingsreglement 2017

SWK / WAARBORGENDE INSTELLING
* SWK Garantie- en Waarborgregeling 2014
* Module I-E
* Module II-P
* SWK – Algemene voorwaarden behorende bij aannemingsovereenkomst
* SWK – Algemene toelichting behorende bij aannemingsovereenkomst

VERENIGING VAN EIGENAARS
* (Concept) begroting VvE Spaarnelicht, V2 d.d. 03-05-2018

ALGEMENE INFORMATIE
Visualisatie sanitair en kranen Spaarnelicht (Informatief)
* Informatieleaflet Eigen Huis Keukens (Informatief)
* Informatieleaflet tegelwerkshowroom K. Zwarthoed (Informatief)

Close search